top of page
Korkmaz Proline Paella Satin 24x5 cm Satin cm Tava?r?n Kodu: A1192

Korkmaz Proline Paella Satin 24x5 cm Satin cm Tava?r?n Kodu: A1192

Artikelnummer: A1192
0,00 €Preis
inkl. MwSt.

?l??: 24x5 cm / 1.8 lt

 • 18/10 Cr-Ni paslanmaz ?elikten ?retilmi?tir.
 • Homojen ?s? iletimi sa?layan s?per caps?l taban.
 • Ergonomik, el yakmayan, ?zel g?venli paslanmaz ?elik kulplar.
 • ?nd?ksiyon dahil her t?rl? ocak ?zerinde en y?ksek ?s? transferi sa?layan Solar Base taban sistemi sayesinde maksimum zaman ve enerji tasarrufu sa?lar.
 • 8 mm ekstra kal?n taban vard?r.
 • Is?y? hapseden teknoloji.
 • S?cakl??? uzun s?re koruyabilme ?zelli?i vard?r.
 • Sa?l?kl? saklama.
 • ?elik kaps?l tabandaki ?zel olarak kesilmi? al?minyum y?zeyler ?s? iletiminde ekstra bir verimlilik olu?turur. Bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sa?lar.
 • ?lk kullan?mdan ?nce s?cak su ve bula??k deterjan? ile temizleyiniz.
 • Susuz ve ya?s?z olarak i?inde g?da maddesi olmadan ocak ?zerinde uzun s?re b?rakmay?n?z.
 • Temizlik esnas?nda sert metal f?r?alar kullanmay?n?z.
 • Bula??k makinesinde temizlenebilir.
 • 70.000 y?kamaya kadar dayan?kl?d?r.

?ster d?nyaca ?nl? bir restoranda ?al??an ?ef olun, ister evinin mutfa??nda yemek yapmay? sevenlerden...

Proline, mutfa??na ad?m atan herkesi profesyonel bir a???ya ?evirir. En zorlay?c? kullan?m ?artlar?nda bile kolay ??z?mler sunan Proline, solarbase taban sistemiyle ocak ?zerinde en y?ksek ?s? transferini ve ergonomik kulplar?yla kolayca tutup h?zl? hareket etmenizi sa?lar.

 • 1

  05338622121 numaral� telefondan bize hemen ula�abilirsiniz 

  veya whatsup mesaj� g�nderebilirsiniz.Te�ekk�r ederiz.