top of page
Lucky Dikey S?p?rge

Lucky Dikey S?p?rge

SKU: Lucky
€56.00Price
Sales Tax Included
Fakir Lucky 2'Si 1 Arada Dikey Elektrikli S?p?rge - Kum BejiElektrik s?p?rgesi b?y?kten k????e her evin en temel ihtiya?lar?ndan biridir. Fakir, Lucky 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli S?p?rge ile bu ihtiyac? estetik ve ergonomik olarak giderir. Ayn? zamanda kullan?m amac?na g?re dikey s?p?rge veya el s?p?rgesi olarak 2 farkl? kullan?m sunar. Kolay kullan?m ve esnek d?nd?r?lebilme ?zelli?i ile evin her alan?nda rahatl?kla kullanabilece?iniz ?r?n, temizlikte de pratiklikten vazge?meyenlerin en b?y?k yard?mc?s? olur.Pratik ve Ergonomik S?p?rge: Fakir Lucky Her an kullan?ma haz?r olan Fakir Lucky 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli S?p?rgeyi az yer kaplayan zarif tasar?m? sayesinde evinizin her k??esinde kolayl?kla saklayabilirsiniz. Fakir, acil ihtiya? hallerinin en b?y?k kurtar?c?s? olan el s?p?rgesi ile genel ev temizli?inin temel malzemesi olan dikey elektrikli s?p?rgeyi bulu?turarak 2 farkl? ?r?n? bir arada bar?nd?r?r. Bu avantajlar? ile ?r?n hem ?eyiz par?alar? aras?nda hem de ev ve ya?am kategorisinde s?kl?kla tercih edilir.Fakir Lucky 2'si Bir Arada Dikey Elektrikli S?p?rgenin ?zellikleriHer k??eye rahatl?kla ula?may? sa?layan boomerang yer aparat? temizli?i kolay ve keyifli bir hale getirir.Ergonomik tutma sap? kolay d?nd?r?lebilir ve bedeninizi zorlamadan daha fazla alana ula?abilmenizi kolayla?t?r?r.Toz haznesi 1 litre kullan?m hacmi ile size daha uzun s?reli ve kesintisiz kullan?m olana?? sunar.?ki farkl? kullan?m ?eklini bulu?turarak alandan tasarruf etmenizi sa?lar.Kablo sarma kancalar? ile ?r?n?n kablosunu kullan?m sonras? pratik bir ?ekilde toplayabilirsiniz.Teknik ?zellikleriMotor g?c?: 800 wattSes Seviyesi: 89 desibelSu haznesi / Toz torbas?: Yok / YokToz Hacmi / Kablo Boyu: 1 litre / 5 metre?r?n Rengi: Kum BejiKullan?c?s?yla Empati Yapan Fakir1933?de Almanya?da kurulan Fakir, pazar?na girdi?i her ?lkede h?zla b?y?yerek en sevilen markalar aras?na girmesi ile bilinir. Fakir, empati yetene?i ile kullan?c?s?n?n ihtiya?lar?n? do?ru analiz eder ve tasarlad??? ?r?nlerle be?eni toplar.-1 lt toz haznesi-Boomerang yer aparat?-Kolay d?nd?r?len tutma sap?-Kablo sarma kancalar?-A?ma kapama d??mesi-Kablo boyu: 5 m-Ergonomik tutma sap??A?ma/kapama d??mesi?Ergenomik tutma sap??1 L toz haznesi?Boomerang yer aparat??Kolay d?nd?r?len tutma sap??Kablo sarma kancalar??Kablo boyu: 5 m?Sert zemin aparat??800 W